Language

  • Česky
  • German
 
 
Montážní návod na lam. dveře

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli koupit dřevěné zatahovací dveře DAKO.

Pro dokonalou funkci našeho výrobku, Vám doporučujeme, aby jste při montáži postupovali dle následujících pokynů.

Dodaný nosný profil naměříme na požadovanou délku dle šířky zárubně (otvoru) pro dveře a eventuelně ho zkrátíme. Označíme místa pro upínací šrouby (pro délku do 100 cm postačí 3 otvory) a otvory provrtáme průměrem 4 mm. Při vrtání v nosném profilu, ale i při jeho montáži, dávejte POZOR aby nedošlo k poškození povrchové úpravy profilu vrtákem nebo šroubovákem.

Nosný profil nasadíme na VAZELÍNOU NAMAZANÉ JEZDCE a připevníme do zárubně. Zároveň je nutné překontrolovat výšku dveří, po připevnění musejí mít min. 0.5 cm mezeru mezi spodní hranou a prahem. Poslední úzkou dřevěnou lamelu na třech místech provrtáme a mírně zahloubíme pro zapuštění hlavy šroubu (vrutu), dle otvoru označíme a předvrtáme místa na zárubni.

Dveře se k zárubni přišroubují pomocí dodaných vrutů. Dále provedeme montáž dodaného dorazového kolíku kleštinového uzávěru nebo protiplechu u dveří se zámečkem či magnetem.

Posledním úkonem je montáž madla. Přední vodící lišta je již předvrtaná a madlo je součástí dodávky

UPOZORNĚNÍ:

Nezbytnou podmínkou bezchybné funkce zatahovacích dveří je NAMAZÁNÍ vodících jezdců vazelínou.

Je-li nutné dveře zkrátit, použijte pilku s velmi jemným zubem a textilní pásku zatavte např. pomocí el. pistolové pájky. Po montáži zkontrolujte zda dveře mají dostatečnou vůli ve spodní části a lamely se lehce skládají.

Při dvoukřídlém provedení doporučujeme umístit do středu vodící lišty (1/2 šířky otvoru pro dveře) šroub, který vytvoří doraz a zamezí nerovnoměrné napínání jednotlivých křídel dveří.

Záruční doba je 6 měsíců, výrobce neručí za škody vzniklé nedodržení podmínek montážního postupu a nevhodným použitím.