Language

  • Česky
  • German
 
 
Prohlášení o shodě

Dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. a § 11 nařízení vlády č. 178/1997 Sb. ev. č. PS-02-00

Výrobce: DAKO, spol. s r.o.
Libňatov 168, 542 36, IČO: 47453443

Prohlašuje na svou výlučnou zodpovědnost, že jeho výrobek:

VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ SHRNOVACÍ DVEŘE DAKO PLNÉ I PROSKLENÉ

Určený pro uzavírání a oddělení průchozích otvorů ve vnitřních stěnách staveb bytového nebo provozního charakteru, splňuje veškeré požadavky stanovené nařízením vlády č. 178/1997 Sb. a č. 81/1999 Sb.

Prohlášení o shodě bylo vydáno dle nařízení vlády č. 178/1997 Sb. § 7 na základě těchto dokumentů:


1. Stavební technické osvědčení STO-030/200 s platností do 30.04.2003,
2. Protokol PVZ 011/2000 o posouzení výsledku zkoušek dveří s platností do 30.04.2003.

Dokumenty byly vydány Výzkumným a vývojovým ústavem dřevařským, s.p. Na Florenci 7-9, 111 71 Praha 1, autorizovanou osobou č. 222.

V Libňatově 18. 03. 2000

Jaroslav Dušička

Jednatel společnosti DAKO s.r.o